bloggoscinny.pl

interesujące artykuły

Posted by admin On Lipiec - 5 - 2017

Tlen jest pierwiastkiem odkrytym przez J. Priestley’a w pod koniec XVIII wieku , kiedy angielski chemik ogrzewał związek chemiczny czyli tlenek rtęci. Podczas danego procesu powstały dwa pierwiastki tlen a także rtęć. Rtęć osadzała się na naczyniu, lecz tlen jako gaz ulatniał się. Tlen jest w największym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi, ponieważ zajmuje ok. pięćdziesiąt % objętościowych i wchodzi w skład metali, skał, wody, piasku, rud zaś w wolnym stanie wchodzi w skład powietrza. Jest bezbarwny, nie posiada zapachu, nie posiada smaku dodatkowo po części rozpuszcza się w wodzie. Jest to pierwiastek niezbędny do wietrzenia skał, podtrzymywania spalania, rdzawienia metali i przede wszystkim oddychania. Nie dziwi zatem, iż renoma oraz rola urządzeń takich jakimi są generatory tlenu, które można znaleźć na http://bogepolska.pl jest w rzeczy samej spore. Zastosowań dla tlenu jest nader wiele. Jest pomocny w sektorze medycznym, górnictwie, służy do uzdatniania wody, jest nieoceniony w spawaniu bądź hodowli ryb, właściwie wszędzie tlen jest potrzebny.