bloggoscinny.pl

interesujące artykuły

Posted by admin On Maj - 9 - 2017

W życiu każdego są sytuacje, gdy istotna jest rada radcy prawnego zarówno w sytuacjach biznesowych, służbowych czy też prywatnych. Zakres obowiązków radcy prawnego jest niemniej nieco inny niż zakres obowiązków, które sprawuje prawnik. Radca jak sama nazwa wskazuje udziela porad, opracowuje ponadto projekty aktów prawnych czy tworzy opinie. Podstawową różnicą pomiędzy radcą prawnym oraz prawnikiem jest to, że radca nie może być obrońcą podczas spraw karnych oraz karnoskarbowych. Dawniej radcy nie mogli też występować podczas spraw rodzinnych choć to uległo zmianie. Różnica jest dodatkowo na polu zawodowym, albowiem adwokaci mogą pełnić fach zaledwie prowadząc indywidualną aktywność ewentualnie będąc wspólnikiem spółki, natomiast radca prawny może być zatrudniony w prywatnym przedsiębiorstwie na podstawie stosunku pracy. Jednak te różnice nie mają przełożenia na formę wykonywanych usług, ponieważ są one każdorazowo są na bardzo wysokim poziomie oraz są w zgodzie z prawem tak jak http://www.nyczek.pl